MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni elektronik ortamda kabul ederek, satıcı iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünlerin özellikleri, vergiler dahil ürün fiyatı, ödeme şekli, garanti şartları ve teslimat bilgilerinin SATICI’nın www.gundogdumobilya.com.tr internet sitesinden kendisine tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlandığını teyit eder.

MADDE 1. SATICI BİLGİLERİ

ÜNVANI : Gündoğdu Mobilya San.Tic.Ltd.Şti.

MERKEZ ADRESİ : Organize Sanayi Bölgesi Arsin/TRABZON

TELEFON : 0462 711 14 10 DESTEK MERKEZİ: 444 19 85

MERSİS NO : 0429004087300018 E-mail:[email protected]

MADDE 2. ALICI BİLGİLERİ

ADI ve SOYADI :

T.C. NO :

ADRESİ :

TELEFON :

E POSTA ADRESİ :

(*) ALICI’nın, ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması, sözleşme konusu ürün/ürünlere ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.

MADDE 3.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya
hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait www.gundogdumobilya.com.tr web adresli internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

MADDE 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait www.gundogdumobilya.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen mal ve hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Taraflar, işbu sözleşmeden, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MADDE 5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4-1.Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait www.gundogdumobilya.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürün/ürünlerin temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

4.2.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar KDV dahil nakit satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3.Ürün sevkiyat masrafı olan nakliye, kargo, taşıma gibi ücretler ALICI tarafından ödenecektir. SATICI WEB sitesinden teslimat, taşıma ve kurulum ücretinin kendisi tarafından karşılanacağını beyan ettiği ürün/ürünlere ait hizmetler SATICI tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.

4.4.Sözleşme konusu ürün/ürünlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Belirlenen ödeme miktarının, varsa ürün nakliye ve kurulum masrafının ALICI hesaplarına (Kredi Kartı, Banka Kredisi, Havale, Eft, Mail Order gibi) ulaştığında ürün/ürünlerin siparişi onaylanır ve teslimat programına dahil edilir.

Ürün/Hizmet Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Ürün Cinsi/İsmi

 

 

 

Kargo/Nakliye/Taşıma/Uzak Mesafe

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

Ödeme Şekli ve Planı:Sipariş Tarihi :

Teslim Edilecek Kişi : Teslimat Tarihi :

Teslim Şekli :Fatura ve Teslimat Adresi :

4.5. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Fatura, siparişin teslimatı sırasında, fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. SATICI, gerek gördüğünde faturayı siparişin tesliminden sonra ALICI’nın e-posta adresine de gönderebilir.

 

4.6. ALICI’nın verdiği bilgiler gerçekle örtüşmediği durumlarda SATICI siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Yukarıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin eksik ya da yanlış olduğu durumlardan doğacak zararları ALICI tamamıyla karşılamayı kabul eder.

 

Koltuk, kanepe, çekyat, berjer, yatak v.b.gibi yumuşak grup ürünlerin kumaş renklerinde, fotoğraf çekimi nedeniyle veya kumaş üreticilerinin standardına göre satıcıdan kaynaklanmayan %5 oranında RENK TONU farkı olabilir. ALICI, satın aldığı/sipariş verdiği ürün/ürünlerde bu olası farklılığı peşinen kabul eder.

 

MADDE 6. ÖDEME ŞEKLİ

6.1. ALICI’nın www.gundogdumobilya.com.tr internet sitesinden beğenip sepetine eklediği ürün/ürünlerin ve varsa bu ürün/ürünlere ait nakliye, taşıma, montaj gibi hizmetlerin KDV dahil TL. tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka pos’u üzerinden işleme alınır.

 

6.2. ALICI, internet ortamında kredi kart bilgilerini kullanmak istemiyorsa, nakit havale veya EFT ile sipariş verme imkanına da sahiptir. Eğer nakit havale veya EFT ile ödeme yapılmışsa, siparişin teslimat programı için ödemenin SATICI hesabına geçtiği tarih dikkate alınacaktır. Havale veya EFT ile yapılan ödemelerde, gönderen bilgilerinin, fatura bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gerekir.

 

6.3. Kredi Kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler, ALICI’ya sözleşmede belirttiği telefon, faks veya e-mail yollarından biri ya da bir kaçı kullanılmak suretiyle SATICI tarafından bildirilir. Gerekirse ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir.

 

6.4. Siparişin teslimat programına alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, sepetteki ürün/ürünlerin ve hizmetlerin toplam tutarının ödemesinin SATICI hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

 

6.5. Ürün/Ürünlerin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın teslim aldığı ürünü 10(on) gün içerisinde SATICI’ya iade etmesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri ve ürün/ürünlerin kullanılmasından kaynaklı değer kaybı ALICI’ya aittir.

 

6.6. ALICI, kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki "Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul ve beyan eder.

 

MADDE 7. GARANTİ ŞARTLARI VE UYGULAMALAR

1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2(iki) yıldır. Parçalı ürünlerde ise, ürünün en son parçasının teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi başlar.

2-Ürün/Ürünlerin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

3-ALICI, garanti süresince tamirat veya tadilat gibi arıza hizmetlerinden yararlanabilmesi için SATICI’ya 444 19 85 nolu TÜKETİCİ HATTI’ndan ulaşarak sözlü talep oluşturmalı veya talebini SATICI’nın merkez adresine, faks, e posta, iadeli taahhütlü mektupla v.b. yolla yazılı ve resimli olarak iletmelidir.

4-SATICI, gelen müşteri taleplerine göre;

4-1- T.C. TİCARET BAKANLIĞI tarafından verilmiş SATIŞ SONRASI YETERLİLİK BELGESİ’ne (2022/61490) sahip yekili servis veya satış sonrası hizmet birimi vasıtasıyla önce şikayet konusu ürün/ürünlerde arıza olup olmadığının tespitini yapar.

 

4-2- Tespit edilmiş bir arıza varsa (imalat, taşıma, montaj, kullanıcı’dan kaynaklı) bunun kararını verecek olan SATICI’nın SATIŞ SONRASI HİZMET(SSH) YETERLİLİK BELGESİ’ne yetkili kıldığı servis veya birimidir.

4-3- SSH birimi, her şikayet konusu için arıza kararı vermeyebilir. Arıza kararı verilmemiş şikayetlerde ALICI, ürünün garanti kapsamında "1 yıl içinde arızanın 3 kez tekrarlanması” maddesinden faydalanarak herhangi bir yaptırımda bulunamaz.

4-4- "Arızalıdır” kararı verilmiş GARANTİ KAPSAMI’ndaki ürün/ürünlerde SATICI arıza kaydı açarak

a)Ürün/Ürünlerin ALICI adresinde bakılıp tamir edilmesine,

b)Ürün/Ürünlerin SATICI Bölge mağaza veya deposunda tamir edilmesine,

c)Ürün/Ürünlerin SATICI Üretim Fabrikalarında tamir edilmesine

karar verebilir. SATICI bu kararını uygulamakla mükelleftir.

5-Ürün/Ürünlerin GARANTİ SÜRESİ İÇERİSİNDE malzeme, işçilik, montaj hataları nedeniyle arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir isim altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri SATICI tarafından yapılır/yaptırılır.

6-ALICI, Ürün/Ürünlerin GARANTİ BELGESİ’nde yazılı "KULLANIM ve TEMİZLİK ÖNERİLERİNE” uygun şekilde kullanmaya özen göstermelidir. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan arıza ve deformasyonlar için, SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, bu tür arızaları GARANTİ SÜRESİ içerisinde ücreti karşılığında tamir etmeyi kabul eder. Bununla ilgili tamirde geçen süre GARANTİ SÜRESİNE EKLENMEZ.

7-Ürün/Ürünlerin Garanti Şartları ve Kullanım Klavuzu’nda yazılanlara uygun kullanılması halinde, Garanti süresince çıkabilecek arızanın;

a)1(bir) yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması,

b)Arızanın maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

c)Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması

d)Satıcının düzenleyeceği bir raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi halinde ALICI, malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir. SATICI bu talebi karşılamakla yükümlüdür.

 

MADDE 8. TESLİMAT DETAYLARI

1- ALICI’nınwww.gundogdumobilya.com.trinternet sitesinden satın aldığı/sipariş verdiği, sistemde hazır olan ürün/ürünlerin teslimatı, SATICI tarafından 20-30 gün aralığında teslim edilmek üzere, ALICI’nın teslimat adresine en yakın teslimat deposundan gönderilecek şekilde planlanır. Nakliye, teslimat ve montaj hizmeti SATICI’nın yetkili kıldığı personeller veya özel servis elemanları tarafından yapılır.

2- Özel üretilecek veya sistemde hazır olmayan ürün/ürünlerle ilgili SATICI’nın belirleyeceği teslimat tarihi geçerli olacaktır. SATICI’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir.

3- ALICI’nın teslimat adresi ile SATICI’nın en yakın teslimat deposu arasındaki mesafeye göre ve satın alınanürün/ürünlerin satış miktarına bağlı olarak ALICI’ya " UZAK MESAFE ÜCRETİ” çıkarılabilir. Bu ücret, siparişini verdikten sonraki ilk mesai gününde ALICI’ya telefonla veya internet üzerinden tebliğ edilir. ALICI’nın bu ödemeyi kabul etmesi ve ödemesi halinde siparişi kesinlik kazanır, teslimat programına dahil edilir. Ayrıca ALICI’nın verdiği tüm bilgilerin teyidleri de yapılmış olunur.

4- Ürün/Ürünler, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi ya da kuruluşa, paketlenmiş ve sağlam olarak teslim edilir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edinimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. Ürün/Ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ya da kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5- Adalara, denizaşırı yerlere ve yurtdışına teslimat ve kurulum yapılmamaktadır.

6- ALICI‘nın satış esnasında teslimat adresi kesinleşmemiş ise ya da ALICI’nın ilk belirttiği teslimat adresi, ürün/ürünler teslim edilmeden önce ALICI tarafından değiştirilmiş ise, yeni teslimat adresine göre varsa; ALICI’ ya "UZAK MESAFE ÜCRETİ” uygulanır. ALICI bu ücreti ödedikten sonra ürün/ürünleri en erken 15 gün sonra teslimat programına alınır.

7- Satışı yapılan ürün/ürünlerin satıcı depolarında bekletilme (EMANETE ALINMA) süresi en fazla 6 aydır.

a)SATICI, 1-6 ay’a kadar, depolarında emanette beklettiği ürün/ürünler için ALICI’dan herhangi bir depolama ücreti talep etmez.

b)ALICI, teslimatın 7-12 ay aralığında yapılmasını talep ediyorsa, SATICI, 6. aydan sonraki her ay için ALICI’dan ürün/ürünlerin satış tutarının %2 ‘si oranında DEPOLAMA ücreti talep eder.

c)Emanette bekletme süresi 1 yılı geçmiş olan ürün/ürünlerde ALICI 1(bir) yıldan sonraki her ay için ürün/ürünlerin satış tutarının %10’u tutarında DEPOLAMA ücreti ödemeyi taahhüt eder.

Depolama ücreti olan emanetlerde, ALICI bu ücreti ödedikten sonra, ürün/ürünler SATICI tarafından en az 15 gün sonrası için teslimat programına dahil edilir. Bu tür satışlarda ALICI cayma hakkını kullansa bile SATICI, 1-6. aylar’da dahil olmak şartıyla depolama ücretini tahsil ettikten sonra kalan ücretin iadesini yapar.

 

NAKLİYELİ ÜRÜNLERİN TESLİMATI, ÇIKABİLECEK SORUNLAR ve SONUÇLARI

 

1-Planlanan teslimat tarihinden 1-4 gün önce SMS veya telefon ile arama yoluyla ALICI’ya ulaşılır ve ALICI’nın onayı alınır. Teslimat planlaması sistem tarafından otomatik olarak hazırlandığı için özel durumlar dışında teslimat programında değişiklik yapılmaz.

2-Teslimat günü, teslimat için gelmeden önce ALICI gün içerisinde aranıp bilgi verilir ve ürün/ürünler teslim edilmek üzere ALICI’nın adresine gönderilir. ALICI’nın herhangi bir sebep belirtmeksizin adresinde bulunmaması, ürün/ürünlerin apartman, merdiven, ev’den içeri yâ da ALICI’nın odasına sığmaması nedeni ile teslimatın gerçekleştirilemediği durumlarda SATICI teslimat edinimini yerine getirmiş olur. Bu gibi durumlarda SATICI, tekrar yapılacak teslimat için ekstra taşıma/nakliye ücreti talep eder. Bu ücret, daha önce belirlenmiş UZAK MESAFE ÜCRETİ tutarı kadardır. Uzak Mesafe ücreti olmayan siparişlerde, yeniden teslimat ve kurulum için gidecek olan ürün/ürünlerin satış değerinin %5’ i tutarındadır. ALICI bu ücreti ödedikten sonra ürün/ürünler en az 15 gün sonrası için teslimat programına dâhil edilir.

3-Ürün/Ürünlerin 6(altı) ve üzerindeki yüksek katlara taşınması için yük asansörü yâ da vinç kullanılması gerekiyorsa tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.

4-Kurulum içeren nakliyeli teslimatlarda, kurulum hizmeti aynı gün yapılır. Farklı bir gün için kurulum ayarlanmaz. Bu tür teslimatlar için satıcı tarafından ayrıca KURULUM HİZMET BEDELİ ALINMAZ.

5-ALICI’ nın kurulum ve montaj hizmeti istemediği teslim edilmiş ürün/ürünleri kendisi yâ da SATICI’nın sorumluluğu dışında bir başkasına kurdurtması, monte ettirmesi esnasında çıkabilecek arıza ve problemlerden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu tür kurulum ve montajı yapılmış ürün/ürünler Garanti kapsamından çıkar ve ALICI’nın cayma ve iade hakkı ortadan kalkar.

6-ALICI’nın isteği doğrultusunda kurulumu daha sonra yapılacak şekilde teslimatı gerçekleştirilmiş ürün/ürünlerde, SATICI kurulacak ürün/ürünlerin satış bedelinin %3’ü tutarında kurulum hizmet bedeli talep eder. ALICI kurulumunu ertelediği ve daha sonra yaptırdığı bu hizmetin bedelini ödemekle yükümlüdür. Ödeme yapıldıktan sonra satıcı tarafından kurulum için en az 15 gün süre verilir.

7-SATICI, teslimat, kurulum ve montajını gerçekleştirdiği ürün/ürünler için ALICI’nın telefonuna SMS göndererek, teslimatın eksiksiz ve sorunsuz yapıldığına dair onay alır. SMS ile onay alınamayan durumlarda, ALICI’ya eksiksiz ve sorunsuz teslimat yapıldığına dair TESLİMAT FORMU imzalatılır. Her iki durumda da teslimat ve kurulumu yapılan ürün/ürünlerin resimleri bulunduğu yerde çekilerek SATICI tarafından kayıt oluşturulur.

8-Teslimat ve kurulum sırasında ürün/ürünlerde bir problem fark edilmesi durumunda, problemin TESLİMAT FORMU’nda ALICI tarafından belirtilmesi gerekir. SATICI, mevcut problemi giderdikten sonra ALICI’ya yeniden SMS ile teslimat onayı göndererek teslimat ve kurulum hizmetini tamamlamış olur.

9-ALICI, teslimat ve kurulum hizmeti aldığı ürün/ürünlerin, kurulu olduğu yerini değiştirmesi ve/veya bulunduğu adresten başka bir adrese taşıması durumunda, ürün/ürünlerde oluşabilecek arıza ve zararlardan SATICI’yı sorumlu tutamaz. ALICI ürün/ürünlerin arızasının tamiri yâ da parça değişimi için SATICI’dan talepte bulunabilir. SATICI, gerek görürse bu hizmet karşılığında hizmet bedeli ve varsa yenilenen/değiştirilen parça bedelini tahsil ettikten sonra en erken 15 gün sonra hizmetini yerine getirir.

10-ALICI, kurulumunu yaptırdığı ürün/ürünlerin gerek ev içerisinde kurulum yaptırdığı yerden, gerekse bulunduğu adresten başka bir adrese sökülüp taşınması ve yeniden montajının yapılması talebinde bulunabilir. SATICI, bu gibi isteklerde;

a)Aynı bina içerisinde yer değişikliği yapılacaksa, ürün/ürünlerin güncel satış fiyatı üzerinden %3

b)Aynı şehir’de farklı bir adrese taşınıp kurulacaksa, ürün/ürünlerin güncel satış fiyatı üzerinden %6

c)Bulunduğu şehir’den başka bir şehir’de belirtilen adrese taşınıp kurulacaksa, SATICI ve ALICI arasında pazarlığa tabii olmak şartıyla talep’te bulunabilir.

ALICI, bu taleplerin karşılığı olan ödemeyi yaptıktan sonra SATICI en erken 15 gün içerisinde, taşıma ve kurulum işini gerçekleştirir. Bu işin sonunda, yeniden teslimat onayı alınmaz.

 

KARGOLU ÜRÜNLER TESLİMATI

 

Kargo ile gönderilecek ürün/ürünler kargoya verildiğinde, ilgili kargo şirketi ve kargo takip numarası, SMS veya e-posta yoluyla ALICI’yla paylaşılır. Hacmi 30 desi ve üzeri olan paketler bina kapısında teslim edilir. ALICI, ürün/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle, kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürün/ürünleri kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. Kargoların teslimat yapamadıkları köy, kasaba veya şehir merkezine uzak noktalarda kargonuz, en yakın merkez şubeye kadar getirilir ve ALICI’nın buradan teslim alması için bilgilendirme yapılır. ALICI’nın belirtilen süre içinde kargoyu teslim alması gerekecektir.

 

MADDE 9. CAYMA HAKKI

1- ALICI, sözleşme konusu standart ürün/ürünlerde kendisine veya belirlediği adresteki kişiye tesliminden itibaren 14(ondört) gün içerisinde, ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir.

2- ALICI’nın cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ürün/ürünlerin teslimat tarihinden başlar. Ancak ALICI, işbu sözleşmenin kurulmasından, ürün/ürünlerin teslim zamanına kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

3- ALICI’nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler’de cayma ve iade hakkı kullanamaz. ALICI ürün/ürünleri iade etmek için ısrar ediyorsa SATICI gerek görürse ürün satış fiyatının %30’unu cezai şart olarak tahsil etmek sureti ile iptal işlemini yapabilir. Ürün/ürünlerin teslimat ile ilgili ayrıca taşıma, nakliye ve kurulum gibi hizmetleri de ALICI tarafından karşılanır.

4- ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için, cayma süresi içerisinde SATICI’ya 444 1985 destek merkezi telefon hattından sözlü olarak veya posta, e-mail, faks v.b gibi yollardan yazılı olarak bildirimde bulunması gerekmektedir.

5- SATICI, cayma bildirimini içeren faturanın ürün/ürünlerle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10(on) gün içerisinde, almış olduğu toplam bedeli ve varsa ALICI’yı borç altına sokan her türlü belgeyi iade edecektir. Uzak Mesafe Ücreti alınmış ve teslimatı yapılmış ürün/ürünlerin iadesinde, ALICI’ya sadece ödediği ürün bedeli iade olunur. Uzak Mesafe Ücreti ALICI’ya iade edilmez.

6- Teslimatı yapılmış ürün/ürünlerin değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı, cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak ürün/ürünlerde değer azalması veya iadenin imkansız hale gelmesi ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyorsa ALICI malın değerini veya değerindeki azalmayı SATICI’ya tazmin eder.

MADDE 10. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

1-ALICI, hiç bir geçerli gerekçe göstermeksizin, montaj ve kurulumunu yaptırdığı ürünlerde cayma hakkını kullanamaz. Demonte haldeyken, fabrika ortamında orijinal ambalajına yerleştirilip satış ve teslimatı bu şekilde yapılan ürün/ürünlerin, kurulum ve montajlarının gerçekleştirilmesi halinde yeniden paketlenip taşınabilmesi mümkün olamayacağından ve yeniden satılma özelliklerini kaybedeceklerinden iadeleri söz konusu değildir. SATICI bu gibi durumlarda, TÜKETİCİNİN MEMNUNİYETİ İLKESİNE göre, ürün/ürünleri değiştirme veya iade alma hakkını saklı tutar.

2-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmelik gereği aşağıdaki sözleşmeler bakımından CAYMA HAKKI KULANILAMAZ

a)Fiyatı, finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı ve sağlayıcının kontrolünde olmayan mal ve hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b)Tüketicinin istekleri ve kişisel ihtiyaçları dğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

f)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf maddelerine ilişkin sözleşmeler.

g)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifa’sına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 11. ÖDEME İADESİ PROSEDÜRÜ

1-ALICI’nın cayma hakkını kullanması ve geçerli sebeplerle siparişini iptal ettirmesi ile ilgili ödeme süreci, gönderdiği iptal ve iade talebi SATICI’ya ulaştıktan sonra 3(üç) iş günü içerisinde başlatılır.

2-Teslim edilmiş ürün/ürünlerde iptal işlemi gerçekleştirilmiş ise, ürün/ürünlerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 7 iş günü içerisinde ödeme iadesi süreci başlatılır.

3-ALICI Kredi Kartı ile ürün/ürünleri kaç taksit ile aldıysa, banka geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Banka tarafından ALICI’ya yapılacak iade şekli banka ile ALICI arasında olup, SATICI’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4-Kredi Kartı ile alınmış ürün/ürünlerde iptalden kaynaklanan iade ödemelerinde, SATICI banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit ödeme yapmaz.

5-ALICI’nın Havale, EFT, Mail Order gibi yöntemlerle yaptığı ödemelerde iptal işlemi gerçekleşmiş ise, ALICI’nın beyan ettiği banka hesabına SATICI tarafından ödemenin iadesi yapılır.

6-Hediye çeki kullanılarak gerçekleşen siparişlerde iade, hediye çeki ile yapılır, nakit iadesi yapılmaz.

MADDE 12. GENEL HÜKÜMLER

12.1.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.2.Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

12.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, yasal mevzuat gereklerine göre sağlam ve ayıpsız, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.4.SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

12.5.SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.6.ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.7.ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.8.SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.9.SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

12.10.ALICI, sözleşme konusu mal veya hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Faturası ile iade edilmelidir.

12.11.ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

12.12.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

12.13.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

12.14.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

12.15.SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

12.16.İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, şikayet ve itirazlar,aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında il/ilçe tüketici hakem heyetleri ile ALICI veya SATICI’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 14. DELİL ANLAŞMASI

İşbu sözleşmeden doğan/doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (ses kayıtları, resim kayıtları, tutanaklar v.b. gibi bilgisayar ve manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

MADDE 15. YÜRÜRLÜK

ALICI, www.gundogdumobilya.com.tr internet sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: Gündoğdu Mobilya San.Tic.Ltd.Şti.

ALICI :

TARİH:<

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyimi için çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk ve Çerez Sözleşmesini inceleyebilirsiniz.