İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Gündoğdu Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimizce imal edilen ürünleri satın alan müşterilerin: adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kimlik seri no , doğum yeri/tarihi,adresi, telefon numarası, e-mail adresi, meslek bilgisi, işyeri adı ve unvanı, icra dosyası bilgileri, SGK hizmet dökümü, tapu kayıtları, araç kayıtları, kredi kartı, çek bilgileri, ürün teslim alana ait kimlik bilgileri ve borç bilgisine ilişkin kişisel verileri; mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; açık rıza verilmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla iş ortaklarına, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Topluluk Şirketlerine aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Gündoğdu Mobilya San. Tic. Ltd. Şti.’nin Gülbahar Hatun Mah. İnönü Cad. No:2/A Ortahisar/TRABZON adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Ad/Soyad/Tarih/İmza
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyimi için çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk ve Çerez Sözleşmesini inceleyebilirsiniz.