SATIŞ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER  ÖN BİLGİLENDİRME ve ANLAŞMA FORMU

              ALICI, İşbu Ön Bilgilendirme Formu‘nu elektronik ortamda kabul ederek, taraflar arasında yapılacak olan satış sözleşmesinin akdinden önce, satıcı iletişim bilgileri, siparişi verilen ürün/ürünlerin özellikleri, vergiler dahil ürün fiyatı, ödeme şekli, garanti şartları ve teslimat bilgilerinin SATICI tarafından kendisine tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlandığını teyit etmektedir.

 

MADDE 1. TARAFLAR

1-1-SATICI BİLGİLERİ

ÜNVANI                : Gündoğdu Mobilya San.Tic.Ltd.Şti.

MERKEZ ADRESİ  : Organize Sanayi Bölgesi    Arsin/TRABZON

TELEFON              : 0462 711 14 10

E-POSTA ADRESİ : [email protected]

MERSİS NO          : 0429004087300018

DESTEK MERKEZİ: 444 19 85

 

1-2-ALICI BİLGİLERİ

ADI SOYADI :  ADRESİ         : 

TELEFON      : 

E-POSTA ADRESİ: 

            

              ALICI, İşbu 1-2.madde’de verdiği bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul eder. Verilen iletişim ve adres bilgileri ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda tüm sorumluluk ALICI’ya ait olacaktır.

 

MADDE 2. TANIMLAR

 

             İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir. BAKAN: Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’u

MAL/ÜRÜN: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı, standart ürün/ürünleri,

PASİF ÜRÜN: SATICI tarafından üretimine devam edilmeyen ancak stoklarında bulunan ürünleri,

ÖZÜRLÜ ÜRÜN: Bir malın kullanımını engellemeyen, üzerinde defo/deforme, kısmi hata olan ve SATICI tarafından fiyatı düşürülerek satılan ürünleri,

U SERİSİ ÜRÜN: Outlet, özürlü ve pasif isimle adlandırılan, liste fiyatlarından ya da ucuzlatılarak satılan ürünlerin tamamını,

ÖZEL/ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN: Standart ürünlerin dışında, ALICI’nın isteğine bağlı olarak üzerinde, tadilat ve/veya değişiklik yapılması sonucu kişiye özel olarak üretilmiş ürünleri,

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi, ifade eder.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

              ALICI’nın, işbu anlaşma formu ile, SATICI’nın mağaza veya satış noktasından görerek, beğenerek, özelliklerini öğrenerek satın aldığı/siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen mal ve hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

              ALICI; İş bu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde, sipariş konusu bedeli ve varsa nakliye, kargo, taşıma, kurulum, vergi v.b. gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MADDE 4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER VE HİZMET BİLGİLERİ

4-1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait mağaza veya satış noktalarında görülebilir. SATICI tarafından düzenlenmiş bir kampanya varsa, kampanyalı ürünlerle ilgili genel özellikler ve kampanya şartları da SATICI’nın mağaza ve satış noktalarında ALICI’ya sunulur. 

4.2. Mağaza veya Satış Noktalarındaki listelenen ve ürün/ürünlerin üzerindeki etiketlerle ilan edilen fiyatlar K.D.V. dahil peşin satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Ürün/Ürünlerde sevkiyat ve kurulum masrafı olan nakliye, kargo, taşıma, montaj gibi ücretler ile depolama ücreti ALICI tarafından ödenecektir. SATICI, gerek gördüğünde bu hizmetleri BEDELSİZ YAPMA HAKKINI saklı tutar ve satış öncesinde ALICI’yı bilgilendirir.

4.4. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Belirlenen ödeme miktarının SATICI hesaplarına (kredi kartı, banka kredisi, havale, eft v.b. gibi kaynaklardan) ulaştığında ürün/ürünlerin siparişi/satışı onaylanır ve teslimat programına dahil edilir. ALICI ödemenin kendi adına SATICI hesabına yapıldığını ispat etmekle yükümlüdür. 

4.5. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan (satın alan) kişi aynı olmak zorundadır. Fatura, siparişin teslimatı sırasında, fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. SATICI, gerek gördüğünde faturayı siparişin tesliminden sonra ALICI’nın e-posta adresine de gönderebilir.

 

4.6. ALICI’nın verdiği bilgiler gerçekle örtüşmediği durumlarda SATICI siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Yukarıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin eksik ya da yanlış olduğu durumlardan doğacak zararları ALICI tamamıyla karşılamayı kabul eder. 

 

Ürün/Hizmet Açıklaması

  Adet

       Birim Fiyatı

        Ara Toplam         (KDV Dahil)

Ürün Cinsi/İsmi

 

 

 

Kargo/Nakliye/Taşıma/Uzak Mesafe

 

 

 

Depolama (Emanet Süresi)

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

Ödeme Şekli ve Planı :

Teslimat Adresi           :

Teslim Edilecek kişi    :

Fatura Adresi              :

Sipariş Tarihi               :

Teslimat Tarihi            :

Teslim Şekli                 :

 

MADDE 5. GARANTİ ŞARTLARI VE UYGULAMALAR

 

 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2(iki) yıldır. Parçalı ürünlerde ise, ürünün en son parçasının teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi başlar. 
 2. Ürün/Ürünlerin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 
 3. ALICI, garanti süresince tamirat veya tadilat gibi arıza hizmetlerinden yararlanabilmesi için SATICI’ya 444 19 85 nolu TÜKETİCİ HATTI’ndan ulaşarak sözlü talep oluşturmalı veya talebini SATICI’nın merkez adresine, faks, e posta, iadeli taahhütlü mektupla v.b. yolla yazılı ve resimli olarak iletmelidir.  4- SATICI, gelen müşteri taleplerine göre;
  1. T.C. TİCARET BAKANLIĞI tarafından verilmiş SATIŞ SONRASI YETERLİLİK BELGESİ’ne (2022/61490) sahip yekili servis veya satış sonrası hizmet birimi vasıtasıyla önce şikayet konusu üründe arıza olup olmadığının tespitini yapar. 
  2. Tesbit edilmiş bir arıza varsa (imalat, taşıma, montaj, kullanıcı’dan kaynaklı) bunun kararını verecek olan SATICI’nın SATIŞ SONRASI HİZMET(SSH) YETERLİLİK BELGESİ’ne yetkili kıldığı servis veya birimidir.  4-3- SSH birimi, her şikayet konusu için arıza kararı vermeyebilir. Arıza kararı verilmemiş şikayetlerde ALICI, ürünün garanti kapsamında “1 yıl içinde arızanın 3 kez tekrarlanması” maddesinden faydalanarak herhangi bir yaptırımda bulunamaz. 

4-4- “Arızalıdır” kararı verilmiş GARANTİ KAPSAMI’ndaki ürün/ürünlerde SATICI arıza kaydı açarak

   1. Ürün/Ürünlerin ALICI adresinde bakılıp tamir edilmesine,
   2. Ürün/Ürünlerin SATICI Bölge mağaza veya deposunda tamir edilmesine,
   3. Ürün/Ürünlerin SATICI Üretim Fabrikalarında tamir edilmesine, karar verebilir. SATICI bu kararını uygulamakla mükelleftir. 
 1. Ürün/Ürünlerin GARANTİ SÜRESİ İÇERİSİNDE malzeme, işçilik, montaj hataları nedeniyle arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir isim altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri SATICI tarafından yapılır/yaptırılır.
 2. ALICI, Ürün/Ürünlerin GARANTİ BELGESİ’nde yazılı “KULLANIM ve TEMİZLİK ÖNERİLERİNE” uygun şekilde kullanmaya özen göstermelidir. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan arıza ve deformasyonlar için, SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, bu tür arızaları GARANTİ SÜRESİ içerisinde ücreti karşılığında tamir etmeyi kabul eder. Bununla ilgili tamirde geçen süre GARANTİ SÜRESİNE EKLENMEZ.
 3. Ürün/Ürünlerin Garanti Şartları ve Kullanım Klavuzu’nda yazılanlara uygun kullanılması halinde, Garanti süresince çıkabilecek arızanın;

 

  1. 1(bir) yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması, 
  2. Arızanın maldan yararlanamamayı sürekli kılması, 
  3. Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması
  4. Satıcının düzenleyeceği bir raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi halinde ALICI, malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir. SATICI bu talebi karşılamakla yükümlüdür.

MADDE 6. TESLİMAT DETAYLARI

 1. ALICI’nın mağazadan veya satış noktasından satın aldığı/sipariş verdiği, sistemde hazır olan  ürün/ürünlerin teslimatı, SATICI tarafından 20-30 gün aralığında teslim edilmek üzere, ALICI’nın teslimat adresine en yakın teslimat deposundan gönderilecek şekilde planlanır. Özel üretilecek veya sistemde hazır olmayan ürün/ürünlerle ilgili SATICI’nın belirleyeceği teslimat tarihi geçerli olacaktır. SATICI’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir.
 2. ALICI’nın teslimat adresi ile SATICI’nın en yakın teslimat deposu arasındaki mesafeye göre ve satın alınan  ürün/ürünlerin satış miktarına bağlı olarak ALICI’ya “ UZAK MESAFE  ÜCRETİ” çıkarılabilir. Bu ücret satış işlemi gerçekleşmeden önce ALICI’ya tebliğ edilir ve satış işlemi gerçekleşme esnasında ALICI’dan tahsil edilir.
 3. Ürün/Ürünler, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi ya da kuruluşa, paketlenmiş ve sağlam olarak teslim edilir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edinimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. Ürün/Ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ya da kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 4. Adalara, denizaşırı yerlere ve yurtdışına teslimat ve kurulum yapılmamaktadır. 
 5. ALICI‘nın satış esnasında teslimat adresi kesinleşmemiş ise ya da ALICI’nın ilk belirttiği teslimat adresi, ürün/ürünler teslim edilmeden önce ALICI tarafından değiştirilmiş ise, yeni teslimat adresine göre varsa; ALICI’ ya “UZAK MESAFE ÜCRETİ” uygulanır. ALICI bu ücreti ödedikten sonra ürün/ürünleri en erken 15 gün sonra teslimat programına alınır.
 6. Satışı yapılan ürün/ürünlerin satıcı depolarında bekletilme (EMANETE ALINMA) süresi en fazla 6 aydır. a) SATICI, 1-6 ay’a kadar, depolarında emanette beklettiği ürün/ürünler için ALICI’dan herhangi bir depolama ücreti talep etmez.
 1. ALICI, teslimatın 7-12 ay aralığında yapılmasını talep ediyorsa, SATICI, 6. aydan sonraki her ay için  ALICI’dan ürün/ürünlerin satış tutarının %2 ‘si oranında DEPOLAMA ücreti talep eder. 
 2. Emanette bekletme süresi 1 yılı geçmiş olan ürün/ürünlerde ALICI 1(bir) yıldan sonraki her ay için ürün/ürünlerin satış tutarının %10’u tutarında DEPOLAMA ücreti ödemeyi taahhüt eder. 

Depolama ücreti olan emanetlerde,  ALICI bu ücreti ödedikten sonra, ürün/ürünler SATICI tarafından en az 15 gün sonrası için teslimat programına dahil edilir. Bu tür satışlar kesinlikle iptal edilemez ve değiştirilemez.

 

NAKLİYELİ ÜRÜNLERİN TESLİMATI, ÇIKABİLECEK SORUNLAR ve SONUÇLARI

 

 1. Planlanan teslimat tarihinden 1-4 gün önce SMS veya telefon ile arama yoluyla ALICI’ya ulaşılır ve ALICI’nın onayı alınır. Teslimat planlaması sistem tarafından otomatik olarak hazırlandığı için özel durumlar dışında teslimat programında değişiklik yapılmaz. 
 2. Teslimat günü, teslimat için gelmeden önce ALICI gün içerisinde aranıp bilgi verilir ve ürün/ürünler teslim edilmek üzere ALICI’nın adresine gönderilir. ALICI’nın herhangi bir sebep belirtmeksizin adresinde bulunmaması, ürün/ürünlerin apartman, merdiven, ev’den içeri yâ da ALICI’nın odasına sığmaması nedeni ile teslimatın gerçekleştirilemediği durumlarda SATICI teslimat edinimini yerine getirmiş olur. Bu gibi durumlarda SATICI, tekrar yapılacak teslimat için ekstra taşıma/nakliye ücreti talep eder. Bu ücret, daha önce belirlenmiş UZAK MESAFE ÜCRETİ tutarı kadardır. Uzak Mesafe ücreti olmayan siparişlerde, yeniden teslimat ve kurulum için gidecek olan ürün/ürünlerin satış değerinin %5’ i tutarındadır. ALICI bu ücreti ödedikten sonra ürün/ürünler en az 15 gün sonrası için teslimat programına dâhil edilir.
 3. Ürün/Ürünlerin 6(altı) ve üzerindeki yüksek katlara taşınması için yük asansörü yâ da vinç kullanılması gerekiyorsa tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.
 4. Kurulum içeren nakliyeli teslimatlarda, kurulum hizmeti aynı gün yapılır. Farklı bir gün için kurulum ayarlanmaz. Bu tür teslimatlar için satıcı tarafından ayrıca KURULUM HİZMET BEDELİ ALINMAZ.
 5. ALICI’ nın kurulum ve montaj hizmeti istemediği teslim edilmiş ürün/ürünleri kendisi yâ da SATICI’nın sorumluluğu dışında bir başkasına kurdurtması, monte ettirmesi esnasında çıkabilecek arıza ve problemlerden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu tür kurulum ve montajı yapılmış ürün/ürünler Garanti kapsamından çıkar ve ALICI’nın İade hakkı ortadan kalkar.
 6. ALICI’nın isteği doğrultusunda kurulumu daha sonra yapılacak şekilde teslimatı gerçekleştirilmiş ürün/ürünlerde, SATICI kurulacak ürün/ürünlerin satış bedelinin %3’ü tutarında kurulum hizmet bedeli talep eder. ALICI kurulumunu ertelediği ve daha sonra yaptırdığı bu hizmetin bedelini ödemekle yükümlüdür. Ödeme yapıldıktan sonra satıcı tarafından kurulum için en az 15 gün süre verilir. 
 7. SATICI, teslimat,  kurulum ve montajını gerçekleştirdiği ürün/ürünler için ALICI’nın telefonuna SMS göndererek, teslimatın eksiksiz ve sorunsuz yapıldığına dair onay alır. SMS ile onay alınamayan durumlarda, ALICI’ya eksiksiz ve sorunsuz teslimat yapıldığına dair TESLİMAT FORMU imzalatılır. Her iki durumda da teslimat ve kurulumu yapılan ürün/ürünlerin resimleri bulunduğu yerde çekilerek SATICI tarafından kayıt oluşturulur.
 8. Teslimat ve kurulum sırasında ürün/ürünlerde bir problem fark edilmesi durumunda, problemin TESLİMAT FORMU’nda ALICI tarafından belirtilmesi gerekir. SATICI, mevcut problemi giderdikten sonra ALICI’ya yeniden SMS ile teslimat onayı göndererek teslimat ve kurulum hizmetini tamamlamış olur.
 9. ALICI, teslimat ve kurulum hizmeti aldığı ürün/ürünlerin, kurulu olduğu yerini değiştirmesi ve/veya bulunduğu adresten başka bir adrese taşıması durumunda, ürün/ürünlerde oluşabilecek arıza ve zararlardan SATICI’yı sorumlu tutamaz. ALICI ürün/ürünlerin arızasının tamiri yâ da parça değişimi için SATICI’dan talepte bulunabilir. SATICI, gerek görürse bu hizmet karşılığında hizmet bedeli ve varsa yenilenen/değiştirilen parça bedelini tahsil ettikten sonra en erken 15 gün sonra hizmetini yerine getirir.
 10. ALICI, kurulumunu yaptırdığı ürün/ürünlerin gerek ev içerisinde kurulum yaptırdığı yerden, gerekse bulunduğu adresten başka bir adrese sökülüp taşınması ve yeniden montajının yapılması talebinde bulunabilir. SATICI, bu gibi isteklerde;
 1. Aynı bina içerisinde yer değişikliği yapılacaksa, ürün/ürünlerin güncel satış fiyatı üzerinden %3
 2. Aynı şehir’de farklı bir adrese taşınıp kurulacaksa, ürün/ürünlerin güncel satış fiyatı üzerinden %6
 3. Bulunduğu şehir’den başka bir şehir’de belirtilen adrese taşınıp kurulacaksa, SATICI ve ALICI arasında pazarlığa tabii olmak şartıyla talep’te bulunabilir. 

ALICI, bu taleplerin karşılığı olan ödemeyi yaptıktan sonra SATICI en erken 15 gün içerisinde, taşıma ve kurulum işini gerçekleştirir. Bu işin sonunda, yeniden teslimat onayı alınmaz. 

 

KARGOLU ÜRÜNLER TESLİMATI

 

          Kargo ile gönderilecek ürün/ürünler kargoya verildiğinde, ilgili kargo şirketi ve kargo takip numarası,

SMS veya e-posta yoluyla ALICI’yla paylaşılır. Hacmi 30 desi ve üzeri olan paketler bina kapısında teslim edilir. ALICI, ürün/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle, kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürün/ürünleri kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. Kargoların teslimat yapamadıkları köy, kasaba veya şehir merkezine uzak noktalarda kargonuz, en yakın merkez şubeye kadar getirilir ve ALICI’nın buradan teslim alması için bilgilendirme yapılır. ALICI’nın belirtilen süre içinde kargoyu teslim alması gerekecektir. 

 

MADDE 5. İADE HAKKI VE BU HAKKIN KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

 1. ALICI, mağaza ve/veya satış noktasından görerek, beğenerek, özelliklerini öğrenerek satın aldığı ve işbu anlaşma formu ile onayladığı ürün/ürünlerde CAYMA VE İADE HAKKINI KULLANAMAZ. 
 2. Sipariş/Satış öncesinde ALICI’nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ÖZEL/ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ürün statüsünde olup iptal edilemez, iade alınamaz. ALICI ürün/ürünleri iade etmek için ısrar ediyorsa SATICI gerek görürse ürün satış fiyatının %30’unu cezai şart olarak tahsil etmek sureti ile iptal işlemini yapabilir.
 3. ALICI kendi rızası ile outlet, defolu, özürlü gibi belirgin bir hasarı olan ürün/ürünleri görerek, beğenerek ve isteyerek satın almışsa, teslimat ve kurulum hizmetini yaptırmışsa, bu ürün/ürünlerde iade hakkını kullanamaz. Bu ürün/ürünlerle ilgili ayıplı mal talebiyle herhangi bir yaptırımda bulunamaz. ALICI, bu ürün/ürünlerle ilgili satış aşamasında, ürün/ürünlerin üzerindeki etiketinden defo ya da özürü’nü belirten açıklamanın bulunduğunu görerek ve bilerek sözleşmesini onaylar. 
 4. ALICI’nın bilerek satın aldığı, defo ve/veya özürü bulunan ürün/ürünler garanti kapsamı dışındadır. SATICI bu tür ürünlerde, bedeli karşılığı satış sonrası hizmeti  verebilir.
 5. SATICI’nın mağaza veya satış noktalarında, ALICI’nın görerek ve beğenerek satın aldığı koltuk, kanepe, çekyat, berjer, yatak, yorgan, kırlent, puf, döşemeli başlık v.b.gibi yumuşak grup ürünlerin kumaşlarında, SATICI’dan KAYNAKLANMAYAN  %5 oranında RENK TONU farkı olabilir. ALICI, satın aldığı/sipariş verdiği ürün/ürünlerde bu olası farklılığı peşinen kabul eder ve bu sebeple iade talebinde bulunamaz.
 6. ALICI, hiç bir geçerli gerekçe göstermeksizin, teslimatını ve kurulumunu yaptırdığı ürünleri değiştiremez, iptal ettiremez, iadesini isteyemez. SATICI bu gibi durumlarda, TÜKETİCİNİN MEMNUNİYETİ İLKESİNE göre, ürün/ürünleri değiştirme veya iade alma hakkını saklı tutar. 

MADDE 6. BİLGİ

 1. İşbu Anlaşma Formu'nda yer alan bilgiler, kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir. 
 2. İşbu Anlaşma Formu’nda yer alan ALICI'nın bazı kişisel bilgilerini (Adı ve Soyadı, Telefon, TC Kimlik Numarası, Adres veya e-posta adresleri v.b. gibi) SATICI, veri sorumlusu sıfatıyla saklamaktadır. 
 3. SATICI, işbu Anlaşma Formu ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da alışveriş aşamasında talep edilen Ad-Soyad, Telefon, T.C. Kimlik No, Adres, E-mail, Doğum Tarihi gibi bilgileri; gerektiğinde ALICI ile temas kurmak için kullanabilir, depolayabilir veya işleyebilir. Kişisel Veriler aynı zamanda SATICI’nın süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma, pazar araştırmaları ve iletişim/pazarlama faaliyetleri yapmak için, SATICI’nın işbirliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. ALICI, SATICI’nın belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilere, üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay verdiklerini beyan ve kabul eder. 
 4. ALICI dilediği zaman Kanun kapsamında veri sorumlusu SATICI'ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, bunlara ilişkin bilgi talep etme, amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini,

yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir. 

 

MADDE 7. BAŞVURU

 

      Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, T.C.Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

 

ALICI

 

Adı-Soyadı: ………………………………………………….                                                                           Tarih:…./…./202..

 

Telefon     :…………………………………………………..                 

 

E-Mail       : ………………………………………………….                                                                            İmza:                        

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyimi için çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk ve Çerez Sözleşmesini inceleyebilirsiniz.